Busfan place

girardin2.jpg

 
BUS/AUTOBUS: Girardin MB II 2003 Girardin

BUS/AUTOBUS: Girardin MB II 2003 Girardin