Busfan place

girardin1.jpg

 
BUS/AUTOBUS: Blue Bird Girardin 1/2 bus 1988 Girardin

BUS/AUTOBUS: Blue Bird Girardin 1/2 bus 1988 Girardin